2005-2006

Το τμήμα Γ3 με τον καθηγητή Φυσ. Αγωγής Βαλκάνη Νέστορα

 

Το τμήμα Γ2