Επίσκεψη στις Σέρρες 22-4-2016

 Οι μαθητές επισκέφτηκαν το μουσείο φυσικής ιστορίας και ύστερα  περιηγήθηκαν στο κέντρο της πόλης.