ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Την Πέμπτη 14-04-2016 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο πάνω σε θέματα Α΄ βοηθειών από τον Α. Κοτζαμπασίδη της Ε.Ε.Ε.Δ και τον

βοηθό του, Π. Προδάνη. Μετά το θεωρητικό μέρος  ακολούθησε πρακτική εφαρμογή.