ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ INTERNET

Στις 18  (Δευτέρα ) και 28 ( Πέμπτη ) Φεβρουαρίου 2013  μίλησε σε μαθητές του Σχολείου μας ο Αστυνομικός Δ/ντης Γιαννιτσών

κ. Παπαπροδρόμου για θέματα ασφάλειας  στο Internet.