ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

05-02-2014

       Την Τετάρτη 05-02-2014 οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, στα πλαίσια του μαθήματος του ΣΕΠ,  πραγματοποίησαν εκπαιδευτική -μορφωτική επίσκεψη στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ξεναγήθηκαν στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της και ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο που υλοποιείται στη σχολή.