ΖΙΕΛΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ 03 (Μαθηματικός) Διευθυντής

ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΠΕ 11(Γυμναστής) Αναπλ. Δ/ντής

ΔΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ02 (Φιλόλογος)

ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 (Φιλόλογος)

ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ 03 (Μαθηματικός)

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ 04.01 (Φυσικός)

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 04.04 (Βιολόγος)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 05 (Γαλλικών)

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΗ ΠΕ 06 (Αγγλικών)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 07 (Γερμανικών)

ΓIΟΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 19 (Πληροφορικής)

ΤΣΕΛΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΠΕ 06 (Αγγλικών)

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ 19 (Πληροφορικής)

MΠΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 (Θεολόγος) & ΠΕ16 (Μουσικός)

ΤΕΡΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ01(Θεολόγος)

ΤΕΦΛΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών)

ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 (Γυμναστής)