Στο Γυμνάσιο μας την σχολική χρονιά 2015-2016 η A΄ και η  Β΄  τάξη έχουν από δύο τμήματα ενώ η Γ τάξη έχει τρία τμήματα.

Α' Τάξη

Β' Τάξη

Γ' Τάξη